Phụ trách các chương trình đào tạo ngắn hạn

Điện thoại: 0947614047

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Phó Giám đốc

Điện thoại: 0938423698
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Chương trình tiếng Anh nội bộ
Trại hè tại Đài Loan
Tư vấn du học

Điện thoại: 0362.953.988

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Phụ trách hành chính trung tâm
Điện thoại: 0907.546.806
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Th.S. Nguyễn Thị Phương Thúy

Truyền thông, quảng bá
Các chương trình giao lưu quốc tế

 Điện thoại: 

 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (CICET) 
Tòa nhà B1- Phòng B11.304, Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3765078
Email: cicetvn@gmail.com