CHƯƠNG TRÌNH TIẾN SĨ

 1. Tiến sĩ Khoa học Quản trị Công nghệ:

Chương trình Tiến sĩ Quản trị công nghệ nhằm nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng cho học viên trong việc thực hiện mục tiêu quản lý những đổi mới công nghệ, sử dụng hoặc chuyển giao cho cộng đồng công nghiệp và giáo dục một cách hiệu quả. Đồng thời phát triển kỹ năng của học viên trong việc thiết kế và thực hiện các nghiên cứu liên quan đến quản trị công nghệ.

 1. Tiến sĩ Quản lý Giáo dục:

Chương trình Tiến sĩ Giáo dục học chuyên ngành Quản lý Giáo dục là chương trình học sau đại học cung cấp cho học viên sự hiểu biết sâu rộng về các nguyên tắc, lý thuyết và thực tiễn trong giáo dục, và phát triển các kỹ năng nâng cao cần thiết, kiến thức và kinh nghiệm để thực hiện thay đổi và cải thiện quá trình giáo dục.
      3. Tiến sĩ Giảng dạy Ngôn ngữ:
          Chương trình Tiến sĩ chuyên ngành Giảng dạy Ngôn ngữ là chương trình cấp bằng sau đại học của Trường Sư phạm Leyte (LNU). Chương trình cung cấp cho sinh viên các lý thuyết, khái niệm và các hoạt động nghiên cứu thực tiễn để họ có thể có hiểu biết hơn về nguyên tắc ngôn ngữ, lý thuyết và thực hành cũng như áp dụng đối với giáo dục và phát triển cần thiết các kỹ năng nâng cao, kiến ​​thức và kinh nghiệm để thay đổi hiệu quả và cải tiến việc dạy ngôn ngữ và quá trình giáo dục.
          Hồ sơ dự tuyển gồm:

 1. 02 Đơn xin nhập học theo mẫu (Application Form)
 2. 02 Bảng thông tin cá nhân theo mẫu (Personal History Statement, PHS) 
 3. 02 Bản dịch công chứng bằng thạc sĩ/ đại học và bảng điểm cao học/ đại học
 4. 02 Bản sao công chứng passport (trang có ảnh, chữ ký)
 5. 08 Ảnh (5 x 5 cm, phông trắng)

  TRUNG TÂM HỢP TÁC ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

  Phòng B11.304, Khu I, Trường Đại học Trà Vinh

  Số 126, đường Nguyễn Thiện Thành, K4, P5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

  Điện thoại: 0294.3765.078         Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (CICET) 
Tòa nhà B1- Phòng B11.304, Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3765078
Email: cicetvn@gmail.com