Là một trong những chương trình được Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (MOET) và Ủy ban Giáo dục Philippin (CHED) cấp phép thực hiện  toàn phần tại Việt Nam, chương trình Thạc sĩ Quản lý là thành quả của nỗ lực hợp tác từ Trường Đại học Trà Vinh và Trường Đại học Công lập  Southern Leyte, Philippin.


Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (CICET) 
Tòa nhà B1- Phòng B11.304, Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3765078
Email: cicetvn@gmail.com