1. Tiến sĩ Khoa học Quản trị Công nghệ:

Chương trình Tiến sĩ Quản trị công nghệ nhằm nâng cao kiến ​​thức và kỹ năng cho học viên trong việc thực hiện mục tiêu quản lý những đổi mới công nghệ, sử dụng hoặc chuyển giao cho cộng đồng công nghiệp và giáo dục một cách hiệu quả. Đồng thời phát triển kỹ năng của học viên trong việc thiết kế và thực hiện các nghiên cứu liên quan đến quản trị công nghệ.


Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (CICET) 
Tòa nhà B1- Phòng B11.304, Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3765078
Email: cicetvn@gmail.com