Trước sự giao lưu toàn diện về kinh tế, xã hội và chính trị trên thế giới hiện nay, nhu cầu biên dịch đã trở thành điều kiện không thể thiếu trong mọi hoạt động của nhiều lĩnh vực như giáo dục, kinh tế, thương mại,... Với xu thế đó, biên dịch viên đã là những người không thể thiếu đối với nhiều tổ chức cá nhân từ các cơ quan bộ ngành cho đến các doanh nghiệp tư nhân.


Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế (CICET) 
Tòa nhà B1- Phòng B11.304, Số 126 Nguyễn Thiện Thành – Khóm 4, Phường 5, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh
Điện thoại: (+84).294.3765078
Email: cicetvn@gmail.com